KOL-BACAK VE BOY UZATMA CERRAHİSİ

Boy uzaması, büyüme ile birlikte kol ve bacak kemiklerinin uç kısımlarında bulunan büyüme plaklarında kemik oluşumu ile gerçekleşir. Fizyolojik uzama özellikle buluğ çağında hızlanarak 18 yaş civarında büyüme plaklarının kapanması ile tamamlanır. Bu yaştan sonra artık uzama olmadığı gibi, uzama için ameliyat dışında da bir seçenek artık kalmamıştır.

Kol ve bacak ameliyatla uzatılabilmektedir. Boy uzatılması ise gerçekte cerrahi olarak her iki bacak kemiklerinin uzatılmasıdır. Bu uzama esnasında diğer bacak dokuları da birlikte uzayarak kol, bacak ve de boy uzamış olur. Cerrahide en gelişmiş teknikler uygulanır. Ameliyat genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. Buna anestezi doktoru ile hasta birlikte karar verirler. Ameliyatımız genellikle turnike altında olur ve kansız ameliyat yapılır. Dolayısı ile kanama çok azdır. Hastaya kan verilmesi gerekmez.

Kol-Bacak Uzatma

Uzatma düşünülen kemik miktarı 5 cm’ye kadar tek seviyeli, 5 cm’nin üzerinde uzatılacaksa iki seviyeli kesi yapılır. Kemik kesilmeden önce kesilecek bölgenin her iki yanına hastanın vücut ağırlığına göre iki veya üçer çivi uygulanır. Uygun HOLYFİX fixatör hazırlanarak uygulanır.

Ameliyat için cilt kesisi her seviye için 3-4 cm olup estetik olarak içerden dikilir ve alınacak dikişler olmaz. Tek bölgeli tek kol-bacak uzatma ortalama 40 dakika, çift bölgeli tek kol-bacak uzatma 60 dakika.

Boy Uzatma

Boy uzatma işlemi her iki bacak uzatma işlemidir. Her iki bacak aynı anda uzatıldığında boy da uzamış olur. Boy uzatma işlemi tek seviyeli (5 cm kadar) 90 dakika, çift seviyeli (10 cm kadar ) 2-2,5 saat sürer.

Hastanede Yatış

Tek kol ya da bacak uzatılacaksa 2-3 gün kalınır. Eğer boy uzatılacaksa 4-7 gün kalınır.

SKOLYOZ AMELİYATLARI

Skolyoz tedavisinde, cerrahi tedavi 40 derece ve üzerindeki eğriliklerde gündeme gelir. Konservatif tedavilere rağmen istenilen sonuçların alınamadığı hastalarda kişiye özel en gelişmiş cerrahi yöntemlerle, tedavi programları planlanır. Skolyoz eğikliğinin uzunluğuna ve birbirine kaynatılması gereken omur sayısına bağlı olarak skolyoz ameliyatı 4 ile 8 saat arasında bir süre alabilir.