Sağlık Politikası

Uluslararası standartlarda hizmet veren kuruluşlarla çalışmak
Türkiye’de JCI akreditasyon sertifikası bulunan hastanelerle işbirliği yapmak
Proaktif iş güvenliği yaklaşımını benimsemek
Faaliyetlerimizin tehlikelerini ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek
Örgütsel kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi
Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak yerine getirmek
Eğitim yoluyla sürekli gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmetler sunmak ve bunların personel tarafından benimsenmesini sağlamak için hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı ölçüm ve iyileştirme mekanizmalarını kullanmak