DAR KANAL (SPINAL STENOZ)

Bel bölgesindeki omurilik kanalının çapının daralması ve kanal içinden geçen sinir liflerinin bası altında kalarak çeşitli yakınmaların ortaya çıkarması hastalığına dar kanal denir.

Semptomlar her iki bacakta da giderek artan şikayetler olarak gerçekleşir. Bu şikayetler bel ağrısı, her iki bacakta da ağrı, her iki bacağın da uyuşması ve elektriklenmesi, bacaklarda şişlik ve ödemdir. Bir diğer en önemli belirti de yürüme mesafesinin günden güne kısalmasıdır. Yani bir kilometrelik mesafeyi hiç dinlenmeden yürüyen kişi zaman içerisinde bu mesafeyi 2, 3 hatta 4 mola ile zar zor bitirmeye başlar. Bu hastalar hafif öne eğik yürürler. Hasta uzun süre ayakta kaldığında ya da yürümeye başladığında bacaklarının genellikle her ikisine birden sadece ağrı ya da sadece uyuşma ya da sadece kuvvetsizlik ya da tüm bunlar bir arada gelir.

Tecrübeli ellerde yapılması gereken dar kanal ameliyatları ülkemizde en gelişmiş cerrahi tekniklerle gerçekleşmektedir.

BEYİN TÜMÖRLERİ, OMURGA VE OMURİLİK TÜMÖRLERİ

Beyin tümörleri, omurga ve omurilik tümörleri en gelişmiş cerrahi yöntemlerle tecrübeli beyin cerrahları tarafından gerçekleştirilir.

BEL VE BOYUN FITIĞI AMELİYATLARI

Bel ve boyun fıtığı ameliyatları en gelişmiş cerrahi yöntemlerle tecrübeli beyin cerrahları tarafından gerçekleştirilir.

BEYİN ANEVRİZMALARI

En gelişmiş açık ya da kapalı yöntemle beyin anevrizması ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

PARKİNSON HASTALIĞINDA BEYİN PİLİ TEDAVİSİ

Beyin pili ameliyatı nedir?

Beynin derinliklerinde yer alan ve hareketlerimizin kontrolünü sağlayan bölgelerin işleyişi bozulduğu zaman ortaya çıkan kliniği baskılayabilmek amacıyla kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Bu bölgelere yerleştirilen özel elektrotlar ile bozulmuş olan hareket merkezinin çalışması kontrol edilmektedir.

Beyin pili hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?

Beyin pili, ilaç tedavisine dirençli başta Parkinson Hastalığı, titreme, distoni gibi hareket bozuklukları olmak üzere, major depresyon, takıntılı bozukluk gibi psikiyatrik hastaların tedavisinde kullanılabilen bir uygulamadır.